Herodowicz

Herodowicz

Doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Modelowanie 3D z wykorzystaniem smartfona