Jaskuła

Jaskuła

Asystent

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr inż. Joanna Jaskuła – asystent Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 kwietnia
Zastosowania teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska przyrodniczego