Jakub Winkler - Galicki

Jakub Winkler - Galicki

Student i członek KNP WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Lic. Jakub Winkler-Galicki jest studentem Wydziału Biologii UAM i kierownikiem Sekcji Biologii Sądowej Koła Naukowego Przyrodników. Zajmuje się analizą kwasów nukleinowych dla kryminalistyki oraz analizami antropologicznymi związanymi z miejscem zdarzenia i zbrodnią np. oceną zabójstw i zachowań aspołecznych w Polsce. W wolnym czasie planuje podróże. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa laboratorium pt. CSI III – Izolacja DNA.