Jakub Buda

Jakub Buda

Student i członek KNP WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Lic. Jakub Buda jest studentem Wydziału Biologii UAM i kierownikiem Sekcji Badania Ekosystemów Górskich i Polarnych Koła Naukowego Przyrodników. Od początku swojej przygody naukowej uwielbia małe zwierzęta, które można dostrzec dopiero pod mikroskopem. Takimi organizmami są niesporczaki i wrotki, które występują np. w głębinach mórz czy w wiecznie zielonych lasach równikowych. Jednak szczególnym miejscem ich występowania są lodowce, których bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów są tematem jego badań. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Żyć w kriosferze oto jest wyzwanie!

26 kwietnia
ŻYĆ W KRIOSFERZE – OTO JEST WYZWANIE!