Jefimowicz

Jefimowicz

Pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Zmienność krajobrazowo-kulturowa w obiektywie H. Jefimowicz
26 kwietnia
30 sekund, które wstrząsnęły Nepalem