Kowalewski

Kowalewski

Profesor na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Analiza przestrzenna zmian nazw ulic Poznania 1905-2017