Grochowski

Grochowski

student

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Student studiów magisterskich na specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne, Przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości „InSpirio”. Pragniemy zaszczepić w studentach oraz młodzieży zespół cech i zachowań przedsiębiorczych. Kształtowanie takich umiejętności jest szansą na zwiększenie produktywności życia, osiągnięcia szczęścia oraz właściwe wykorzystanie swoich talentów i pasji.

25 kwietnia
Od oszczędzania do wydawania – czyli jak mądrze rozporządzać pieniędzmi