dr Agnieszka Graczyk

dr Agnieszka Graczyk

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Agnieszka Graczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka arabistyki i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się współczesną literaturą arabską oraz tematyką mniejszości etnicznych i religijnych w świecie arabskim.

25 kwietnia
Różnorodność kultur – arabska komunikacja pozawerbalna