Gracjan Jaworski

Gracjan Jaworski

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia
Pozorność, błąd, podstęp a może groźba? Kilka słów na temat wad oświadczeń woli.