dr hab. Karolina Gortych-Michalak

dr hab. Karolina Gortych-Michalak

adiunkt w Zakładzie Filologii Nowogreckiej UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Karolina Gortych-Michalak, adiunkt w Zakładzie Filologii Nowogreckiej, Instytut Językoznawstwa UAM. W roku 2007 obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Retoryka polityczna XX-wiecznej Grecji. Historyczne i lingwistyczne aspekty wybranych tekstów” w zakresie językoznawstwa, a w roku 2015 uzyskała stopień doktora habilitowanego w oparciu o monografię zatytułowaną „Struktura polskich greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym”.
Prowadzone przez nią badania naukowe oscylują wokół historii języka greckiego, języków specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawnego i prawniczego, badań kontrastywnych języków specjalistycznych polskich i greckich, przekładoznawstwa. Ostatnio podjęta działalność naukowa jest skoncentrowana na badaniu terminologii z obszaru polskiego i greckiego prawa cywilnego, czego wyniki zostały opublikowane w monografii pt. „In Search of Equivalents in Legal Translation: Parametric Approach to the Comparison of Legal Terminology in Polish and Greek”.

25 kwietnia
Juryslingwista – filolog, czy prawnik?