Forecka-Waśko

Forecka-Waśko

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obszaru metodyki nauczania rytmiki oraz muzyki. Szczególnie interesuje się rolą radia w edukacji muzycznej a także nowatorskimi formami wykorzystania ruchu w edukacji i interpretacji dzieł muzycznych.
Uczestniczka wielu kursów i warsztatów w tym Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie w Instytucie Jaques-Dalcroze’a, prelegent na Międzynarodowej Konferencji Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Quebec 2017. W roku 2015 realizowała grant Instytutu Muzyki i Tańca „Myśl w ruchu”. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także zajęcia rytmikoterapii dla seniorów. Autorka piosenek i książek związanych z edukacją muzyczną dzieci.

25 kwietnia
Akcent, kropka, pauza – bawimy się z rytmem a rytm bawi się nami