dr Elżbieta Dziurewicz

dr Elżbieta Dziurewicz

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w Zakładzie Dydaktyki Kultury i Mediów. W swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na analizie niemieckich związków frazeologicznych, słowników niemiecko-polskich oraz badaniach korpusowych. Poza tym zajmuje się dydaktyką nauczania języków obcych, publikując regularnie materiały dla uczniów i nauczycieli.

25 kwietnia
Kill two birds with one stone/zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen… czyli o popularnych angielskich i niemieckich idiomach zawierających nazwy zwierząt