Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Łaniki“ przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem Joanny Bonickiej

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Łaniki“ przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem Joanny Bonickiej

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

22 kwietnia
Tańce i przyśpiewki z regionu Śląska oraz Lublina