mgr Katarzyna Dulat-Lewicz

mgr Katarzyna Dulat-Lewicz

doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr Katarzyna Dulat-Lewicz – doktorantka w IFG w Zakładzie Języka Niemieckiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół językoznawstwa, dialektologii, socjolingwistyki, historii języka niemieckiego, fonetyki i fonologii (także kontrastywnej).

25 kwietnia
Najmniejsze języki Rzeczypospolitej