mgr Damian Duduś

mgr Damian Duduś

doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Damian Duduś jest doktorantem na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na specjalności japonistyka. Zajmuje się literaturą japońską, w szczególności prozą XX wieku. W 2013-2014 stypendysta rządu japońskiego, studiował na Uniwersytecie Kioto (Kyoto Daigaku). Prowadzi zajęcia i warsztaty z języka japońskiego, w ubiegłym roku współorganizował międzynarodową konferencję naukową z okazji 30-lecia japonistyki na UAM.

25 kwietnia
Literatura „niedopowiedzenia”? – o haiku i nie tylko