Drozdowski

Drozdowski

Zakład Fizyki Dielektryków, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Drozdowski, Zakład Fizyki Dielektryków, Wydział Fizyki UAM, zajmuje się badaniami w dziedzinie fizyki fazy skondensowanej. Jego dorobek publikacyjny obejmuje łącznie 94 publikacje, w tym 25 artykułów popularnonaukowych z fizyki. Jest autorem podręcznika dla studentów fizyki Fizyczny Obraz Świata (Wyd. Naukowe UAM, 2007). Jest autorem i współautorem około 100 opublikowanych komunikatów naukowych. Jego pasją jest kosmologia i popularyzacja fizyki oraz nauk przyrodniczych. Jest przewodniczącym Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego (OP PTF). Kurator Wystawy Wielki Zderzacz Hadronów LHC na Wydziale Fizyki UAM w marcu ‚2009.

26 kwietnia
Dlaczego nocne niebo jest ciemne?