dr Renata Dondajewska

dr Renata Dondajewska

Pracownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Renata Dondajewska jest członkiem zespółu geografów i biologów – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Stacji Ekologicznej i Wydziału Biologii UAM, których różnorodne pasje naukowe łączy wspólna pasja do dzielenia się swoją wiedzą i działania na rzecz edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. Hydrobiolog, specjalizujący się w badaniu chemizmu wód i osadów dennych oraz w problematyce rekultywacji jezior. Prywatnie fanka kryminałów i 4×4. W tegorocznej edycji festiwalu współorganizuje dla Państwa zajęcia terenowe pt: Poznaj przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

26 kwietnia
POZNAJ PRZYRODĘ WPN WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAJĘCIA TERENOWE stan na 2018.04.18 wolnych 30 miejsc