dr Przemysław Czechanowski

dr Przemysław Czechanowski

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia Godz. 10.00; 11.00; 12.00
Wielki Kryzys 1929 w Ameryce i Europie. Odmienne rozwiązania wspólnego problemu