dr Michał Lorenc

dr Michał Lorenc

Pracownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Michał Lorenc jest członkiem zespółu geografów i biologów – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Stacji Ekologicznej i Wydziału Biologii UAM, których różnorodne pasje naukowe łączy wspólna pasja do dzielenia się swoją wiedzą i działania na rzecz edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. Geolog, zainteresowany rzeźbą polodowcową i jej wpływem na funkcjonowanie świata przyrody. Z zamiłowania fotograf przyrody, ornitolog, dydaktyk.W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia terenowe pt: Poznaj przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

26 kwietnia
POZNAJ PRZYRODĘ WPN WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAJĘCIA TERENOWE stan na 2018.04.18 wolnych 30 miejsc