dr Małgorzata Dolata

dr Małgorzata Dolata

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

24 kwietnia
Generatory pomysłów – wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów