Bartoszewicz

Bartoszewicz

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Chemik, dydaktyk i nauczyciel akademicki, zainteresowania naukowe związane są z możliwością wykorzystania technologii informacyjnej w kształceniu chemicznym i przyrodniczym. Prowadzi warsztaty i wykłady dla studentów, nauczycieli i uczniów, w tym zajęcia popularyzujące nauki przyrodnicze.

26 kwietnia
Co wydarzyło się w laboratorium? – warsztaty detektywistyczne