dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia
Jak Cię widzą, tak Cię piszą… Podstawy autoprezentacji