dr Lech Kaczmarek

dr Lech Kaczmarek

Pracownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Lech Kaczmarek jest członkiem zespołu geografów i biologów – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Stacji Ekologicznej i Wydziału Biologii UAM, których różnorodne pasje naukowe łączy wspólna pasja do dzielenia się swoją wiedzą i działania na rzecz edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. Geograf specjalizujący się w badaniach zmian w środowisku przyrodniczym z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej. Z zamiłowania turysta i gitarzysta. W tegorocznej edycji festiwalu współorganizuje dla Państwa zajęcia terenowe pt: Poznaj przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

26 kwietnia
POZNAJ PRZYRODĘ WPN WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAJĘCIA TERENOWE stan na 2018.04.18 wolnych 30 miejsc