dr Katarzyna Wiercińska

dr Katarzyna Wiercińska

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia
Jak trudny jest język polski dla obcokrajowca?
25 kwietnia
Jak świat odbija się w języku?