dr Katarzyna Burzyńska

dr Katarzyna Burzyńska

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia
Ramoneski, rurki i renesans: teatr Szekspira w filmie i serialu.