dr Katarzyna Balbuza

dr Katarzyna Balbuza

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia Godz. 10.00; 11.00
21 kwietnia – święto urodzin Rzymu za cesarza Hadriana (natalis urbis)