Kurek

Kurek

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

„Joanna Kurek, doktor, adiunkt pracujący na Wydziale Chemii w Pracowni Chemii Związków Heterocyklicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów z zakresu chemii organicznej, chemii produktów naturalnych, biochemii, chemii sądowej i metod analizy instrumentalnej w kryminalistyce. Zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojętą chemię związków heterocyklicznych, a w szczególności biologicznie aktywnych alkaloidów np. kolchicyny.

26 kwietnia
Leki naturalne – roślinne substancje biologicznie czynne