dr Jan Kaczmarek

dr Jan Kaczmarek

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Pierwsze mikrokomputery i ich urządzenia peryferyjne