dr hab. Michał Rurek

dr hab. Michał Rurek

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej IBMiB WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab Michał Rurek jest adiunktem w Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim funkcjonowanie mitochondriów roślin nasiennych w warunkach stresowych z wykorzystaniem wszystkich nowoczesnych technik biologii molekularnej i fizjologii roślin.W tegorocznej edycji festiwalu przygotował dla Państwa wykład pt: Zadziwiające mitochondria.

26 kwietnia
ZADZIWIAJĄCE MITOCHONDRIA stan na 2018.04.19 wolnych 30 miejsc