Zalas

Zalas

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

dr hab. Maciej Zalas – chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem energii słonecznej – fotowoltaiką i fotokatalizą, oraz chemią materiałową. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Prowadził między innymi warsztaty laboratoryjne z fotowoltaiki dla młodzieży licealnej, zorganizowane na Universita degli Studi di Milano we Włoszech. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na Wydziale Chemii UAM.

26 kwietnia
Chemiczne dochodzenie, czyli co jest w środku?
26 kwietnia
Promieniowanie wokół nas, czyli ciężkie życie radiofoba