dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia
Świadomość w odbiorze realizacji artystycznych jako wspólnego wysiłku twórcy i odbiorcy