dr hab. Barbara Hadryjańska

dr hab. Barbara Hadryjańska

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

24 kwietnia
Generatory pomysłów – wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów