Dąbrowska

Dąbrowska

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Chemik analityk, pracownik Wydziału Chemii UAM. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na problemach zanieczyszczeń występujących w środowisku, zarówno w powietrzu, w wodach naturalnych i przeznaczonych do picia, w żywności jak i w opadach atmosferycznych. Specjalizuje się w technikach analitycznych związanych z chromatografią gazową i cieczową. Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w Zespole Nauczania Chemii Analitycznej.

26 kwietnia
Zastosowanie dronów w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska (I)
26 kwietnia
Zastosowanie dronów w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska (II)
26 kwietnia
Zastosowanie dronów w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska (III)