dr Anna Skowronek

dr Anna Skowronek

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia Godz. 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30
Staropolski Facebook czyli sztuka pisania listów w epoce baroku