dr Anna Kozak

dr Anna Kozak

Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód IBŚ W B UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Anna Kozak jest adiunktem w Zakładzie Ochrony Wód Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Jest biologiem specjalizującym się w ekologii glonów i sinic. Zajmuje się dynamiką fitoplanktonu jezior o wysokiej trofii oraz reakcjami organizmów wodnych na zmiany zachodzące pod wpływem rekultywacji. W tegorocznej edycji festiwalu jest współtwórcą warsztatów pt. Życie w kropli wody.