Golczak

Golczak

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

dr Anna Golczak: Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki fotochemii i fotofizyki związków organicznych.

26 kwietnia
Osobliwe ciecze czyli eksperymenty z cieczą superlepką, magnetyczną oraz nienewtonowską