dr Andrzej Woyda-Płoszczyca

dr Andrzej Woyda-Płoszczyca

Adiunkt w Zakładzie Bioenergetyki IBMiB WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Andrzej Woyda-Płoszczyca to adiunkt w Zakładzie Bioenergetyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM. Jest biochemikiem badającym mitochondria różnych organizmów. Zajmuje się odkrywaniem mechanizmów regulacji mitochondrialnych systemów rozpraszających energię. Pasjonuje się podróżami związanymi z poznawaniem mórz i oceanów Świata. W tegorocznej edycji festiwalu jest współautorem warsztatu pt. Osobliwe kształty glonów.

26 kwietnia
OSOBLIWE KSZTAŁTY GLONÓW