dr Andrzej S. Rybak

dr Andrzej S. Rybak

Adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Andrzej S. Rybak jest adiunktem w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Jest hydrobiologiem zajmującym się wykorzystaniem glonów w monitoringu środowiska i taksonomią zielenic. Teren jego badań obejmuje ekosystemy morskie i słodkowodne Europy. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Osobliwe kształty glonów.

26 kwietnia
OSOBLIWE KSZTAŁTY GLONÓW