dr Agnieszka Knopik - Skrocka

dr Agnieszka Knopik - Skrocka

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki IBE WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Agnieszka Knopik-Skrocka jest adiunktem w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologi Eksperymentalnej Wydziału Biologii UAM. Jej pasją są tajemnice komórek macierzystych i praca z młodzieżą. Efektem tych zainteresowań jest przygotowany dla Państwa wykład, który dotyka niezwykle ciekawego zagadnienia biologicznego – ciemnej strony aktywności komórek macierzystych organizmu człowieka oraz warsztaty pt. Immunohistochemia nowotworów. W warsztatach zostaną zaprezentowane wyniki prac dyplomowych, które studentki Pani doktor wykonały dzięki współpracy Zakładu Biologii Komórki z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu , w szczególności z dr D. Jarmołowską-Jurczyszyn oraz dr A. Klukiem.

26 kwietnia
IMMUNOHISTOCHEMIA NOWOTWORÓW
26 kwietnia
POTWORNIAKI CZYLI O JASNEJ I CIEMNEJ STRONIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH