dr Agnieszka Budzyńska

dr Agnieszka Budzyńska

Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód IBŚ W B UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Agnieszka Budzyńska jest adiunktem w Zakładzie Ochrony Wód Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Fascynują ją sinice tworzące zakwity wody i ich sposoby na przetrwanie w niekorzystnych warunkach, np. pod lodem. Zajmuje się także badaniem zmian w zbiorowiskach sinic i glonów pod wpływem zmian w środowisku. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Życie w kropli wody.