mgr Marek Dolatowski

mgr Marek Dolatowski

doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr Marek Dolatowski – doktorant w IFG w Zakładzie Języka Niemieckiego. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na pochodzeniu i historii języka, indoeuropeistyce, typologii, językoznawstwie porównawczym, dialektologii, etymologii i onomastyce.

25 kwietnia
Najmniejsze języki Rzeczypospolitej