Damian Stochaj

Damian Stochaj

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia Godz. 10.00; 11.00; 12.00
100 pytań na 100-lecie! – Quiz wiedzy o Józefie Piłsudskim