dr Paulina Bortnowska

dr Paulina Bortnowska

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

dr Paulina Bortnowska – adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej w Zakładzie Komparatystyki Literacko-Kulturowej.

25 kwietnia
Podstępne skojarzenia, czyli jak nie dać się zwieść językowi rosyjskiemu