Bogucka

Bogucka

doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Doktorantka w Zakładzie Edukacji Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Opiekun Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, zainteresowana tematyką poakcesyjnych migracji oraz edukacji międzykulturowej.

25 kwietnia
„Studenci UAM bez Granic” w Nepalu