Waligórski

Waligórski

Doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr inż. Błażej Waligórski – doktorant Instytutu Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 kwietnia
Gospodarowanie wodą w lasach w kontekście zrównoważonego rozwoju