dr Małgorzata Bielicka

dr Małgorzata Bielicka

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Jej zainteresowania naukowe obejmują między innymi wczesnoszkolną edukację językową, w tym szczególnie edukację w placówkach dwujęzycznych oraz wczesną dwujęzyczność dzieci. Od 2012 roku kieruje ona projektem „Wielojęzyczność dzieci”. Autorka wielu publikacji na temat nauczania języka obcego.

25 kwietnia
Dwujęzyczni od przedszkola