Kamza

Kamza

Doktorantka w Zakładzie Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Anna Kamza
Doktorantka w Instytucie Psychologii WNS UAM

25 kwietnia
Czy ćwiczenie zawsze czyni mistrza? O pożytkach z badań nad treningiem pamięci i innych umiejętności poznawczych