Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia Godz. 10.00; 11.00; 12.00
Prawo żydowskie a życie codzienne Żydów