Alicja Starosta

Alicja Starosta

Student i członek KNP WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Lic Alicja Starosta jest studentką w Zakładzie Ekspresji Genów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia komórek macierzystych, zarówno embrionalnych jak i indukowanych. Badania, w których bierze udział dotyczą wykorzystania wyjątkowego potencjału tych komórek dla lepszego poznania rozwoju zarodkowego trzustki oraz funkcji genów i sygnałów odpowiedzialnych za kierowanie tym procesem i prawidłowe funkcjonowanie komórek produkujących insulinę. W tegorocznej edycji festiwalu wygłosi dla Państwa wraz z współautorką wykład pt. Myszy w laboratorium. Jest również współautorką zajęć praktycznych pt: Warsztaty mikroskopowe.