Ibragimow

Ibragimow

Adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Nowoczesne techniki i metody nauczania chemii, geografii oraz języka niemieckiego.
Moja działalność naukowa w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach związana jest przede wszystkim z problematyką granic i pograniczy, przekształceniami wód i dolin rzecznych, problematyką polityki wodnej Unii Europejskiej, planowaniem przestrzennym i rewitalizacją obszarów miejskich oraz wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadrzeczny.

25 kwietnia
Z chemią dookoła świata